Údržba ploch veřejné zeleněÚdržba ploch veřejné zeleně

Zajišťujeme údržbu travnatých ploch (sekání) a dřevin (stromů, keřů a keřových skupin - stříhání, řez, výsadba, úklid listí). Jedná se především o následující práce:

 • kosení travnatých ploch
 • udržování keřových skupin o výměře
 • péče o stromořadí a vybrané stromy
 • hrabání a úklid listí v okolí uvedených stromů a keřových skupin
 • pletí, hnojení a zálivka rostlin v nádobách, výsadeb

Rozsah údržby ostatní zeleně mimo trávníků je vždy realizován podle požadavků zadavatele. Součástí údržby může být i vysbírání odpadků z ploch zeleně při její údržbě (tj. při kosení trávníků, řezu keřů, hrabání listí, odplevelování, zálivce).

 

Trávníky

 • Sekání trávníku se sběrem travní hmoty
 • Mulčování
 • Sekání neprostupných a přerostlých vegetací
 • Sekání svahů do sklonu 45°
 • Vertikutace , neboli provzdušnění trávníků
 • Odmechování, chemické odplevelování a odstranění stařiny
 • Hnojení a zavlažování
 • Postřik proti plísním, houbám a škůdcům
 • Založení trávníků a dosévání travního osiva
 • Úprava terénu
 • Pokládka travních koberců
 • Sběr odpadků a exkrementů (pouze v pravidelných intervalech)
 • Odvoz a likvidace travní hmoty

 

Stromy a keře

 • Výsadba dřevin
 • Založení živých plotů
 • Založení okrasných seskupení
 • Zavlažování a hnojení
 • Postřik proti plísním, houbám a škůdcům
 • Řešení ochranných prvků proti okusu zvěří
 • Roubování
 • Řezy - Ttvarovací řezy, udržovací řezy, zmlazovací řezy a zdravotní řezy
 • Ošetření dřevin po ořezu, nebo jeho zlomení
 • Kácení stromů včetně vyřízení potřebného povolení
 • Odfrézování a likvidace pařezů
 • Likvidace plevelných a náletových dřevin
 • Štěpkování
 • Odstranění popínavých rostlin z fasád
 • Odvoz a likvidace bioodpadu

 

Údržba zeleně

Údržba ploch zeleně - na základě inventarizace zelených ploch a výsadeb nabízíme podrobné individuální vypracování celoroční údržby nebo jednorázovou jarní a podzimní údržbu.


Péče o vzrostlé stromy a keře a jejich řez

 • Výchovný řez - hlavním cílem zásahu je zapěstování a tvarování koruny jedinců.
 • Bezpečnostní řez - zaměřený na zlepšení provozní bezpečnosti.
 • Zdravotní řez - je komplexní opatření zaměřené, kromě zlepšení provozní bezpečnosti, především na posílení vitality ošetřovaného jedince.
 • Redukční řez - používáme v případě potřeby zakrácení nebo odstranění větví nebo části stromu v souvislosti s provozními podmínkami, např. stromy v blízkosti elektrických vedení nebo nad komunikacemi, případně rostoucí v bezprostřední blízkosti budov.
 • Péče o památné stromy - vyvazování korun, zastřešování dutin a prasklin, sanace dutin.

Stříhání živých plotů

Pravidelně se stříhají a tvarují, jinak by se nepěkně rozrostly a zabíraly by příliš mnoho místa. Stříháním ploty houstnou a vytvářejí pěkné ochranné stěny. Pěstovaný plot vyžaduje stříhání dvakrát v roce - zpravidla v červnu a poté v srpnu. Opadavé druhy se většinou stříhají na konci podzimu po opadu listů nebo v předjaří.


Rekonstrukce a regenerace stávajících trávníků

 • Sekání - pravidelným sekáním zajistíme kvalitu a především hustotu vašeho trávníku.
 • Vertikulace neboli provzdušňování - je nutné provádět u těch trávníků, které jsou soustavně namáhány naší činností. Soustavným sešlapáváním se půda utuží a provzdušnění nestačí obnovit ani přirození živočichové jako jsou např. žížaly. Vertikulace spočívá v narušení drnu a povrchu půdy svislým řezem, kdy dochází opět ke zkypření a provzdušnění půdy a odstranění zbytků posečené travní hmoty. Je prováděno na jaře.
 • Postřiky trávníků proti plevelům - používáme herbicidy na dvouděložný plevel. Podle druhového složení plevelů a množství jednotlivých plevelů stanovíme, který z přípravků použijeme na likvidaci dvouděložného plevele.
 • Hnojení, dosévání - používáme buďto pevná hnojiva nebo kapalná. Přímo na stanovišti určíme, které pro vás bude to nejlepší a aplikujeme ho na pozemek. Toto je ideální provádět dvakrát ročně - na jaře a na podzim. V tuto dobu je nejvíce srážek a hnojiva se dostanou rychleji do půdy.

Likvidace zeleně

 • Kácení stromů - provádí se obvykle v období vegetačního klidu (listopad - březen). Provádíme klasické kácení, kdy v okolí stromu není překážka a strom jde položit rovnou ze země nebo rizikové kácení v blízkosti elektrovodů, budov atd.
 • Likvidace keřových a ruderálních porostů - provádíme křovinořezy

EU

Prague